Vi i FÖRÄDLAD är Brigid Lefevre och Johan Nilsson, två entusiaster för småskalig odling och mathantverk. Genom våra verksamheter Brigid Lefevre Mathantverk och Träggae samverkar vi för att odla fram och förädla grönsaker av högsta kvalité. 

Vi startade den ekonomiska föreningen "FÖRÄDLAD AFO Ek. För." under 2018 för att ge vår andelsförädlingsodling en plattform. 

Vi odlar enligt biodynamiska principer. Ett ekologiskt kretsloppssystem, med vidare perspektiv.  Vi jobbar med livet - med målet - mera liv. 

Liv kännetecknas av dynamiska processer och förvandlingar. Att kunna styrka den dynamiken är målet med den biodynamiska odlingsformen. 

© 2018 by TRÄGGAE Proudly created with Wix.com